Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn An toàn bảo mật thông tin - CH8-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 8-CNTT điểm thi kết thúc môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách.

Trân trọng.