Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến - CH9-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học điểm thi kết thúc môn Công nghệ phần mềm tiên tiến do Thầy Nguyễn Văn Vũ phụ trách.

Trân trọng.