Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại - CH9 CNTT đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9-CNTT điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách.

Trân trọng