Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại lớp CH9-CNTT do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách.
Trân trọng.