Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi kết thúc môn Quản lý hệ thống CNTT- CH9(CNTT)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9 - CNTT điểm thi kết thúc môn Quản lý hệ thống CNTT do Thầy Trần Vĩnh Phước phụ trách.

Trân trọng.