Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật lịch ôn tập tuyển sinh thạc sĩ đợt 2/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên học lớp ôn tập tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2/2019 lịch ôn tập có cập nhật như sau:

- Lớp ôn tập Toán do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách học bù vào tối thứ năm 22/8/2019 phòng 5.1

- Lớp ôn tập Tin do Cô Cao Thị Nhạn phụ trách nghỉ vào ngày 7/9/2019 và 14/9/2019, học vào tối thứ ba 20/8/2019 và 27/8/2019 phòng 7.1

- Lớp ôn tập Anh văn do Cô Hồ Thị Xuân Vương phụ trách bắt đầu học 29/8/2019 đến ngày 05/9/2019 (3 buổi) và 01/10 đến ngày 08/10/2019 (3 buổi) phòng 7.1

Anh/Chị vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: