Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi sinh hoạt đầu khoá cao học CH12 đợt 1 và NCS khoá 11 đợt 1 ngày 13/8/2017

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Anh/Chị đã đăng ký nhập học khóa 12 đợt 1 và  NCS khoá 11 đợt 1  tham gia buổi sinh hoạt đầu khóa như sau:

Thời gian: Lúc 8 giờ 45 sáng ngày 13/8/2017 (sáng chủ nhật)

Địa điểm: Phòng học 1- lầu 7- 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, Trưởng khoa- Khoa học máy tính, Trưởng Bộ môn- Khoa học và Kỹ thuật thông tin, Trưởng phòng- ĐTSĐH&KHCN, và các Thầy/Cô trong phòng, khoa, bộ môn.

Đề nghị các Anh/Chị thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.