Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Hồ Trung Thành

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh Hồ Trung Thành

Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Mã số: 62 48 01 01

Tên đề tài:  Phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào công tác tư vấn học tập cho sinh viên”.

Cán bộ hướng dẫn:  PGS. TS Đỗ Phúc

Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

 Xin trân trọng kính mời các Quý vị quan tâm đến tham dự.