Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo khóa luận cao học khóa 8 ngày 12/01/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8 buổi báo cáo khóa luận ngày 12/01/2017.

Thời gian: Bắt đầu từ 8g00 đến 17g00

Địa điểm : Phòng C104 , Trường ĐH CNTT, KP6, Linh Trung, Thủ Đức

Trân trọng kính mời các Anh/Chị học viên có quan tâm tham dự.

Phòng ĐTSĐH&KHCN