Skip to content Skip to navigation

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3, ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên lịch báo cáo bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2017 ngành Khoa học Máy tính ngày 14-15/09/2017 ( file đính kèm gồm 4 nhóm ). Đề nghị các Anh/Chị học viên chuẩn bị báo cáo thật tốt. Thân chúc các Anh/Chị bảo vệ thành công!

Phòng ĐTSĐH&KHCN.