Skip to content Skip to navigation

Khẩn! Thông báo nộp bổ sung đơn gia hạn học tập khóa 8

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8 chưa nộp đơn gia hạn (file đính kèm) nhanh chóng nộp đơn gia hạn (Biểu mẫu số 15) cho Phòng để hoàn tất thủ tục học tập trong thời gian từ ngày 17/2/2016 đến hết ngày 22/2/2016.

Lưu ý: Những trường hợp không nộp đơn xem như tự ý thôi học.

Trân trọng./.