Skip to content Skip to navigation

[ĐTSĐH]- Thông báo lịch học môn Biểu diễn tri thứ và suy luận tối thứ sáu ngày 25/01/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ sáu, ngày 25/01/2019 , môn Biểu diễn tri thức và suy luận, do thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách học bình thường (không nghỉ).

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.