Skip to content Skip to navigation

[CH14-K2019] Thông báo về việc đăng ký môn học An toàn bảo mật thông tin cho khóa 14 ngành CNTT

Anh/Chị học viên khóa 14 ngành CNTT có nguyện vọng học môn An toàn bảo mật thông tin với khóa 13 thì Anh/Chị điền thông tin vào đăng ký https://docs.google.com/forms/d/1kEusgK7URKNbs8JrpNgPMEvZLnRbttek2QjUVHF...

Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/8/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN