Skip to content Skip to navigation

[CH13]-Cập nhật lịch học môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Môn Triết học do thầy Bùi Văn Mưa phụ trách theo thông báo ban đầu dạy bù thêm 1 buổi tối, thời gian bắt đầu từ 17 giờ 30 ngày thứ bảy 06/10/2018 sẽ chuyển sang học buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày thứ bảy 06/10/2018.

Chiều chủ nhật lớp học bình thường.

Ngày kết thúc môn học (dự kiến): 14/10/2018.

Ngày thi hết môn (dự kiến): 28/10/2018.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.