Skip to content Skip to navigation

V/v Nhắc khẩn trương đăng ký đề cương luận văn thạc sĩ khóa 2015

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nhắc nhở lần 2 đến các học viên khóa 2015 về việc chưa đăng ký đề cương luận văn thạc sĩ (theo danh sách đính kèm). Phòng đề nghị các học viên quan tâm, lưu ý để hoàn thành việc đăng ký đề cương trong đợt gần nhất nhằm đảm bảo đúng tiến độ học tập.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.