Skip to content Skip to navigation

[Nhắc] - Đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên chưa bảo vệ luận văn thạc sĩ về việc đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2020 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/10/2020.

Chi tiết cụ thể xem tại link sau: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/nhac-thong-bao-dang-ky-bao-ve-luan-van-t...

Phòng ĐTSĐH&KHCN.