Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường theo hình thức trực tuyến của NCS Phạm Thế Anh Phú

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường theo hình thức trực tuyến đối với:

- Nghiên cứu sinh: Phạm Thế Anh Phú

- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01).

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng.

- Người hướng dẫn 1: PGS. TS Đỗ Phúc

- Phản biện độc lập : Miễn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng.

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 07 tháng 12 năm 2021.

- Địa điểm: Link trực tiếp: https://bitly.com.vn/p0ewdl

- Liên hệ: Chuyên viên: Nguyễn Minh Linh, điện thoại: 0984098572, email: linhnm@uit.edu.vn

Phòng ĐTSĐH&KHCN.