Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham dự buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Hồ Trung Thành

Kính gửi quý Thầy, Cô
 
Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Hồ Trung Thành để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn".

Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "Phân tích mạng xã hội dựa theo mô hình chủ đề và ứng dụng":

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Phúc
Nội dung báo cáo: 

1. Tổng quan về phân tích mạng xã hội

2. Giới thiệu mô hình chủ đề

3. Công trình nghiên cứu liên quan

4. Tổng quan nghiên cứu của luận án

5. Giới thiệu bài toán và nội dung nghiên cứu luận án

Người báo cáo : NCS. Hồ Trung Thành

Thời gian: 13h30 chiều thứ năm, 05/11/2015.

Địa điểm : Nhà C, phòng C101.

Kính mời quý Thầy, Cô sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.