Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngành KHMT, CNTT đợt 2 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021, ngành KHMT ngày 25/06, ngành CNTT ngày 30/06/2021, 02 và 03/07/2021 như sau:

1. Sau khi hết giãn cách, được phép đi lại, sẽ có 1 phiên họp hướng dẫn nhận các văn bản, thủ tục để tiến hành hoàn tất chữ ký xác nhận, đóng cuốn bìa mạ vàng.

Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định):

Ngàỳ : 05/08/2021.

Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).

3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file).

4. Upload, câp nhật thông tin trên form  https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa, ect.

Kết quả bảo vệ được công nhận chính thức khi các học viên đã hoàn tất các quy định trên.

Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện.