Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo cáo học thuật lần 2 của NCS Trần Trung

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học

Khoa Khoa học máy tính, bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Trần Trung để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn".
Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 02 của luận án "Hiện thực năng lực biểu đạt nội dung thông tin bằng tiếng Việt cho máy tính":

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Đăng; TS. Phạm Hữu Đức

Nội dung báo cáo lần 02:

1. Giới thiệu lại về Vấn đề nghiên cứu, Nội dung nghiên cứu, Đóng góp Khoa học của Luận án
2. Các phương pháp thực hiện những nội dung nghiên cứu.
3. Thử nghiệm và Đánh giá
4. Hướng phát triển

Người báo cáo : NCS. Trần Trung

Thời gian: 09h00 sáng thứ ba, 04/07/2017

Địa điểm : Nhà C, phòng C106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.