Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HK2 2016-2017

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Nghiên cứu sinh về việc thu học phí HK2 năm học 2016-2017 như sau:
1. Số tiền học phí: 9.900.000 đồng (Chín triệu chín trăm ngàn đồng chẵn./.)
2. Phương thức đóng tiền học phí: Nghiên cứu sinh đóng tiền học phí vào Tài khoản với thông tin như sau:
Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Ngân hàng: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn
Số tài khoản: 31410001210304
Lưu ý: Khi đóng tiền học phí, Nghiên cứu sinh cần ghi đầy đủ các thông tin sau vào nội dung nộp tiền: Họ và tên, NCS Khóa X đóng tiền học phí HK2 năm học 2016-2017.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, NCS Khóa 10, đóng tiền học phí HK2 năm học 2016-2017. Nhà trường không chấp nhận việc Nghiên cứu sinh đóng tiền học phí qua thẻ ATM.
3. Thời hạn nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2017.
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.