Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định công nhận trình độ ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo sau đại học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên có tên theo danh sách đính kèm Quyết định công nhận trình độ ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo sau đại học số 81/QĐ- ĐHCNTT, ngày 06 tháng 03 năm 2019.

Lưu ý: Đề nghị các Anh/Chị học viên đã có chứng chỉ tiếng Anh miễn đầu vào và hiện tại đã hoàn tất đạt chuẩn bổ sung 2 kỹ năng (Nói, Viết) tiến hành làm đơn để được xét công nhận đạt chuẩn đầu ra trong đợt tiếp theo. Chi tiết cụ thể, thực hiện tại link sau:

https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-xet-dang-ky-chung-chi-...

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.