Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc xét đăng ký chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra bậc thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, thông báo đến các Anh/Chị học viên về kế hoạch và thủ tục đăng ký hồ sơ xét duyệt đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra bậc thạc sĩ như sau:

1. Hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho bậc đào tạo thạc sĩ (mẫu)
- Photo các chứng chỉ tiếng Anh và mang theo bản chính đối chiếu,  quyết định công nhận tiếng Anh (nếu có)

2. Hình thức nộp:
- Scan thành file PDF các hồ sơ trên, gửi qua form tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7jAlu4ACVxL2AdyOseKG5Hhojfl5F...

- Bản cứng các hồ sơ trên sẽ nộp trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH&KHCN sau khi HV đăng ký form:

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

 

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.