Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý dữ liệu lớn ngày 05/8/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ môn Xử lý dữ liệu lớn tối ngày 05/8/2019 do Thầy Lê Đình Duy phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN