Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - CH10 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN