Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018 như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ: ( xem file đính kèm)

Phòng ĐTSĐH&KHCN