Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả thi ĐGNL tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra kỳ thi ngày 05/07/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên kết quả thi tiếng Anh ĐGNL đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Trường ĐHKHTN kỳ thi ngày 05/07/2020 theo file đính kèm.

Kết quả: 13 HV đạt (100 %).

Thân chúc mừng các Anh/ Chị học viên đã thành công!

Đề nghị các Anh/ Chị học viên tiến hành thủ tục đăng ký đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định tại link sau: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/chu-y-thong-bao-dang-ky-xet-dat-chuan-ti...

Lưu ý: Kèm theo đơn, các Anh/ Chị scan công văn+ danh sách có tên mình trong kết quả đạt (tô dạ quang tên mình) rồi upload lên link. Sau đó nộp bản giấy cho phòng ĐTSĐH&KHCN. Riêng các Anh/ Chị học viên thi trong năm 2019 thì scan phiếu báo kết quả.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: