Skip to content Skip to navigation

Chú ý! Thông báo đăng ký xét đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc đăng ký xét đạt chuẩn tiếng Anh đợt 2 năm 2020 nếu đủ điều kiện tiếng Anh 4 kỹ năng TOEIC, IELTS,  VNU, ĐGNL. Các Anh/ Chị khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn tại link sau:

https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-xet-dang-ky-chung-chi-tieng-anh-dat-chuan-dau-ra-bac-thac-si 

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2020 (đọc kỹ và thực hiện đúng theo link hướng dẫn).

Thời gian xét: dự kiến tháng 10/2020.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.