Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi TSSĐH đợt 1 năm 2017

Thí sinh xem kết quả tại đây.