Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 đối với học viên đạt chuẩn tiếng Anh 4 kỹ năng hoặc tốt nghiệp  cử nhân tiếng Anh.

Đăng ký tại link sau: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-xet-dang-ky-chung-chi-...

Thời hạn: 05/09/2023

Nộp tại Phòng A106 - P. ĐTSĐH&KHCN tại Thủ Đức hay chuyển phát nhanh theo địa chỉ A 106, Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TPHCM.

Hoặc tại VP quản lý Sau đại học: 07-09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, PHCM.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.