Skip to content Skip to navigation

Thông báo chuẩn Tiếng anh các khóa tuyển sinh từ năm 2013

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học chuẩn Tiếng anh áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2013.(File đính kèm) Trân trọng