Skip to content Skip to navigation

Thông báo về quy trình chứng nhận bài báo được nhận đăng tại Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên về quy trình chứng nhận bài báo được nhận đăng tại Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh như sau:

THÔNG BÁO

 

Về quy trình chứng nhận bài báo được nhận đăng

 tại Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về quy trình chứng nhận bài báo được nhận đăng trong Hội nghị khoa học trẻ (HN KHT) và nghiên cứu sinh (NCS) do trường tổ chức:

  1. Đối tượng: Các tác giả chính bài báo (sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh).
  2. Thực hiện như sau:

Forward lại email xác nhận chấp thuận đăng bài của Ban tổ chức Hội nghị khoa học (HN-KH) có đính kèm bản pdf toàn văn bài báo về email qlsdh@uit.edu.vn.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.