Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ
cấp Đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho: Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Trung

Chuyên ngành: Khoa học máy tính;

Mã số: 62 48 01 01

Tên đề tài: Xây dựng giải thuật cải tiến cho bài toán khai thác tập phổ biến và ứng dụng”.

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Phi Khứ

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 20 tháng 01 năm 2017

Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

 Xin trân trọng kính mời các Quý vị quan tâm đến tham dự.

PHÒNG ĐTSĐH&KHCN