Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo seminar của NCS Đặng Kiên Cường

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS,

Khoa Khoa học Máy tính, sẽ tổ chức Buổi báo cáo seminar cho NCS Đặng Kiên Cường.

Tên luận án: “Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong các bài toán đánh giá và dự báo”.

Người hướng dẫn:  TS. Trần Tích Phước, TS. Dương Tôn Đảm

Nội dung báo cáo:

•         Mục tiêu của luận án

•         Tổng quan tình hình nghiên cứu

•         Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu

•         Kết quả luận án

•         Kết luận và hướng phát triển

Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 01/10/2020

Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS sắp xếp tham dự.

Trân trọng.