Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Nguyễn Trần Minh Khuê

Kính chào các Anh, Chị
 
Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Nguyễn Trần Minh Khuê để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn".

Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "Nghiên cứu, phát triển hệ thống đa tác tử thông minh để truy vấn tri thức trên các cơ sở tri thức của nhiều lĩnh vực":

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Thúc Hải

Người hướng dẫn phụ : PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn

Nội dung báo cáo: 

- Giới thiệu vấn đề và các nghiên cứu liên quan, hạn chế của các hệ thống đa tác tử

- Một số platform của hệ thống Multi-Agent

- Nhận xét, đánh giá về các hệ thống phần mềm đang sử dụng tại Quận 2, Tp.HCM

- Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu

- Lý do sử dụng JADE platform để xây dựng hệ thống

- Đề xuất mô hình đa tác tử di động, phân tán và thông minh

- Thiết kế kiến trúc các loại tác tử trong mô hình đề xuất

- Ưu điểm của hệ thống xây dựng trên mô hình đề xuất

- Các đóng góp của luận án

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

- Các bài báo khoa học đã công bố

Người báo cáo : NCS Nguyễn Trần Minh Khuê
Thời gian: 14h00 chiều thứ sáu, 06/11/2015

Địa điểm : Nhà A, phòng A106

Kính mời các Anh, Chị sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.