Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Mai Tiến Dũng

Kính chào các Anh, Chị
 
Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Mai Tiến Dũng để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn".

Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "Truy vấn video sử dụng đa đặc trưng":

Người hướng dẫn: GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm
 

Nội dung: Báo cáo tổng quan và Nội dung nghiên cứu của Luận án.

1. Giới thiệu bài toán
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

3. Những công trình nghiên cứu liên quan

4. Những vấn đề thách thức 

5. Mục tiêu nghiên cứu và nội dung nghiên cứu trong luận án.

 

Người báo cáo : NCS. Mai Tiến Dũng
Thời gian: 13h30 chiều thứ năm, 29/10/2015.

Địa điểm : Nhà C, phòng C101.

Kính mời các Anh, Chị sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Lưu ý : PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn - Trưởng bộ môn Công nghệ tri thức và máy học đề nghị các NCS. đăng ký sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn sắp xếp tham dự đầy đủ.

Trân trọng.