Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo cáo học thuật lần 2 của NCS Nguyễn Tấn Cầm

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin sẽ tổ chức Buổi báo cáo học thuật lần 02 để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.
Người báo cáo : NCS. Nguyễn Tấn Cầm
Thời gian: 09h30 ngày 23/08/2018

Địa điểm : Nhà C, phòng C116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Tên luận án "Đánh Giá Nguy Cơ Thất Thoát Thông Tin Nhạy Cảm Trên Thiết Bị Android"

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn; TS. Phạm Văn Hậu

Nội dung báo cáo:

1. Giới thiệu bài toán

2. Hướng tiếp cận hiện tại và thách thức

3. Mục tiêu và hướng tiếp cận của luận án

4. Các công bố khoa học

4. Kết luận và hướng phát triển

(Chi tiết nội dung trong file đính kèm)

Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học có thể xem bản đầy đủ luận án tiến sĩ tại văn phòng Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin (Phòng A.311).

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.