Skip to content Skip to navigation

Thông báo NCS

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Bùi Danh Hường

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Bùi Danh Hường. Tên luận án: “Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng”. Người hướng dẫn: - PGS.TS. Võ Đình Bảy - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Nội dung báo cáo học thuật lần 2: Các đóng góp chính của luận án 1. Giới thiệu tóm tắt bài toán nghiên cứu và các thách thức tồn tại 2. Phương pháp mới khai thác mẫu phổ biến có trọng số 3. Phương pháp mới khai thác mẫu phổ biến đóng có trọng số 4. Khai thác top-rank-k mẫu phổ biến có trọng số 5. Kết quả thực...

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Bùi Danh Hường

Kính chào Quý Thầy, Cô Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Bùi Danh Hường. Tên luận án: “Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng”. Người hướng dẫn: - PGS.TS. Võ Đình Bảy - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Nội dung báo cáo học thuật lần 1: TỔNG QUAN LUẬN ÁN 1. Giới thiệu bài toán nghiên cứu 2. Khảo sát các nghiên cứu liên quan 3. Động cơ, mục tiêu nghiên cứu 4. Phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu 5. Kết quả nghiên cứu, đóng góp của luận án 6. Các công trình khoa học đã công bố 7. Kết luận Thời gian: 14h00 chiều...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Phạm Thế Anh Phú

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM với đề tài: “ Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng ” Của nghiên cứu sinh: Phạm Thế Anh Phú Ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 25 tháng 02 năm 2021 Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Văn Thị Thiên Trang

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Văn Thị Thiên Trang - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Khai thác mẫu tuần tự phổ biến dựa trên ràng buộc . - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 02 năm 2021. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn: GS. TS Lê Hoài Bắc - Phản biện độc lập 1: PGS. TS Lê Anh Cường - Phản biện độc lập 2: PGS. TS Trần Đăng Hưng - Thông tin luận...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Duy Khánh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Khánh - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Phương pháp phát hiện đối tượng khó trong ảnh . - Thời gian: 14 giờ 00, ngày 24 tháng 02 năm 2021. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Dương Anh Đức - Người hướng dẫn 2: PGS. TS Lê Đình Duy - Phản biện độc lập 1: PGS. TS Nguyễn Thanh Bình - Phản biện độc...

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 2 của NCS Phạm Thế Anh Phú

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02" cho NCS Phạm Thế Anh Phú để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “ Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng ”. Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Phúc Nội dung báo cáo học thuật lần 2: - Các hạn chế của các tác giả trước (tóm tắt P1) - Các đề xuất của tác giả. - So sánh sự khác biệt về lý thuyết và thực nghiệm của tác giả với các công trình của tác giả khác. - Bình luận. Thời gian: 8h30, thứ 5 ngày 05/11/2020 Địa điểm...

Thông báo buổi báo cáo seminar lần 2 của NCS Đặng Kiên Cường

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Khoa Khoa học Máy tính, sẽ tổ chức Buổi báo cáo seminar lần 2 cho NCS Đặng Kiên Cường. Tên luận án: “Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong các bài toán đánh giá và dự báo” (Hệ Thống Hỗ Trợ Học Tập Thích Nghi dựa trên Ontology của Mô Hình Người Học) . Người hướng dẫn: TS. Trần Tích Phước, TS. Dương Tôn Đảm Nội dung báo cáo: - Lý do, Mục tiêu của luận án - Tổng quan nghiên cứu - Phương pháp, dữ liệu, phạm vi nghiên cứu - Kết quả, Kết luận Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 29/10/2020 Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Kính mời Quý Thầy, Cô sắp xếp...

Thông báo buổi báo cáo seminar của NCS Đặng Kiên Cường

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS, Khoa Khoa học Máy tính, sẽ tổ chức Buổi báo cáo seminar cho NCS Đặng Kiên Cường. Tên luận án: “Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong các bài toán đánh giá và dự báo” . Người hướng dẫn: TS. Trần Tích Phước, TS. Dương Tôn Đảm Nội dung báo cáo: • Mục tiêu của luận án • Tổng quan tình hình nghiên cứu • Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu • Kết quả luận án • Kết luận và hướng phát triển Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 01/10/2020 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS sắp xếp tham dự. Trân trọng.

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 1 của NCS Phạm Thế Anh Phú

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01" cho NCS Phạm Thế Anh Phú để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “ Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng ”. Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Phúc Nội dung báo cáo học thuật lần 1: Tổng quan về " Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất " Thời gian: 9h30, thứ 6 ngày 02/10/2020 Địa điểm: Phòng E10.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS sắp xếp tham dự. Trân...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo NCS