Skip to content Skip to navigation

Thông báo NCS

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 01 của NCS Trần Minh Tùng

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị NCS Khoa Khoa học Máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Trần Minh Tùng để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “ Phát hiện sự kiện bất thường trong video ”. Người hướng dẫn: - TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - PGS.TS. Nguyễn Văn Tâm Nội dung báo cáo học thuật lần 01: 1. Giới thiệu - Cơ sở nghiên cứu - Phát biểu bài toán nghiên cứu - Phạm vi và động lực nghiên cứu 2. Mục đích, mục tiêu và nội dung luận án - Mục đích nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu 3. Cách tiếp cận thực hiện luận án -...

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 4 tại Đơn vị chuyên môn của NCS Phan Thế Duy

Kính gửi quý Thầy/Cô và NCS: Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô và NCS tham dự buổi báo cáo học thuật tại đơn vị chuyên môn ( lần 4) của NCS Phan Thế Duy ngành CNTT với thông tin cụ thể như sau: Thời gian: 10h30 sáng Thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm 2024 ; Địa điểm: Phòng E10.3 trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, đường Hàn Thuyên, khu phố 6 P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung báo cáo: "Tăng cường khả năng phòng chống tấn công trong mạng SDN"; Người trình bày: NCS. Phan Thế Duy. Trân trọng kính mời./.

Thư mời Tham dự tọa đàm về Đề án 89

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các anh/chị NCS, HVCH, Nhằm tăng cường thông tin và thu hút các ứng viên tham gia, ĐHQG-HCM tổ chức tọa đàm về Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89). Thông tin chi tiết buổi tọa đàm như sau: 1. Thời gian: 13g00, ngày 07 tháng 3 năm 2024 (thứ Năm). 2. Địa điểm: Phòng 512, Nhà điều hành ĐHQG-HCM (P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM). 3. Nội dung: tăng cường thông tin về việc triển khai Đề án 89, thu hút các ứng viên tham gia Đề án...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Kiệt

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Kiệt - Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng mô hình đọc hiểu tự động cho văn bản tiếng Việt . - Thời gian: 14 giờ 00, ngày 01 tháng 3 năm 2024. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân - Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Phản biện độc lập: Miễn - Bản toàn văn...

Thư mời tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 03 của NCS. Phan Thế Duy

Kính gửi quý Thầy/Cô và NCS: Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô và NCS tham dự buổi báo cáo học thuật tại đơn vị chuyên môn ( lần 3) của NCS Phan Thế Duy ngành CNTT với thông tin cụ thể như sau: Thời gian: 08 giờ 00, sáng Thứ 5, ngày 11 tháng 1 năm 2024; Địa điểm: Phòng E10.3 Trường Đại học Công nghệ Thông tin; Nội dung báo cáo:"Tăng cường khả năng phòng chống tấn công trong mạng SDN"; Người trình bày: NCS. Phan Thế Duy. Trân trọng kính mời./.

THÔNG BÁO - Về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Huỳnh Thị Thanh Thương

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Thanh Thương - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống quản lý tài liệu văn bản dựa trên ngữ nghĩa . - Thời gian: 14 giờ 00, ngày 17 tháng 01 năm 2024. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh...

THÔNG BÁO - Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Huỳnh Thị Thanh Thương

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Thanh Thương - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống quản lý tài liệu văn bản dựa trên ngữ nghĩa . - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 17 tháng 01 năm 2024. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn: PGS. TS Đỗ Văn Nhơn - Phản biện độc lập 1: PGS. TS Phạm Thế Bảo - Phản biện độc lập 2:...

Thư mời tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Phan Thế Duy

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Khoa KH&KTTT kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Phan Thế Duy để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn với thông tin cụ thể như sau: Tên luận án: “Tăng cường khả năng phòng chống tấn công trong mạng SDN”. Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hậu; PGS. TS. Lê Đình Duy. Thời gian: 10h00, Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023. Địa điểm: Phòng E10.3. Trân trọng kính mời./.

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Văn Kiệt

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình đọc hiểu tự động cho văn bản tiếng Việt” Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Kiệt Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 9 48 01 01 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 16 tháng 11 năm 2023 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM Khu phố 6,...

Thư mời tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Phan Thế Duy

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Khoa KH&KTTT kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Phan Thế Duy để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn với thông tin cụ thể như sau: Tên luận án: “Tăng cường khả năng phòng chống tấn công trong mạng SDN ”. Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hậu; PGS. TS. Lê Đình Duy. Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2023. Địa điểm: Phòng E10.3. Trân trọng kính mời./.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo NCS