Skip to content Skip to navigation

Thông báo NCS

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Chỉnh - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Mô hình và phương pháp lập luận để trả lời các câu hỏi “TẠI SAO” dựa trên cách tiếp cận phân tích diễn ngôn tiếng Việt . - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 22 tháng 02 năm 2023. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng - Người hướng dẫn 2: PGS. TS...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Huỳnh Thị Thanh Thương

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn với đề tài: “Giải pháp thiết kế, xây dựng hệ quản lý cơ sở tài liệu văn bản theo ngữ nghĩa và ứng dụng” Của nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Thanh Thương Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 24 tháng 8 năm 2022 Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn với đề tài: “ Mô hình và phương pháp lập luận để trả lời các câu hỏi “TẠI SAO” dựa trên cách tiếp cận phân tích diễn ngôn tiếng Việt ” Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Chỉnh Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 06 tháng 4 năm 2022 Địa điểm:...

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 01 của NCS Hoàng Tùng

Kính chào các Thầy, Cô, Anh, Chị Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Hoàng Tùng để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: "MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ THEO TIẾP CẬN ĐẠI SỐ GIA TỬ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN" Người hướng dẫn: - PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân - TS. Vũ Minh Lộc Thời gian: 09h00 sáng thứ bảy 04/12/2021 Hình thức: báo cáo online sử dụng Google Meet https://meet.google.com/wpi- htbu-sxd Kính mời các Thầy, Cô, Anh, Chị sắp xếp tham dự và cho ý kiến đóng góp. Trân trọng,

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường theo hình thức trực tuyến của NCS Phạm Thế Anh Phú

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường theo hình thức trực tuyến đối với: - Nghiên cứu sinh: Phạm Thế Anh Phú - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01). - Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Đỗ Phúc - Phản biện độc lập : Miễn Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Bùi Danh Hường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Bùi Danh Hường - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng. - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 10 tháng 01 năm 2022. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Võ Đình Bảy - Người hướng dẫn 2: PGS. TS Nguyễn Hoàng Tú Anh - Phản biện độc lập: Miễn -...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Thế Anh Phú

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Phạm Thế Anh Phú - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01). - Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng. - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 07 tháng 12 năm 2021. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Đỗ Phúc - Phản biện độc lập : Miễn - Thông tin luận án tham khảo tại: Xem file đính kèm - Bản...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn theo hình thức trực tuyến của NCS Bùi Danh Hường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn theo hình thức trực tuyến với đề tài: “Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng” Của nghiên cứu sinh: Bùi Danh Hường Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2021 Địa điểm: Họp trực tuyến...

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 03 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh

Kính chào các Thầy, Cô, Anh, Chị Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 03 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “ Mô hình và phương pháp lập luận để trả lời các câu hỏi "TẠI SAO" dựa trên cách tiếp cận phân tích diễn ngôn tiếng Việt. ”. Người hướng dẫn: - PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đăng - PGS.TS. Phạm Hữu Đức Nội dung báo cáo học thuật lần 3: 1) Phát biểu bài toán. 2) Phương pháp xác định khối văn bản chỉ lý do theo cấu trúc diễn ngôn. 3) Phương pháp xác định lập luận theo cơ chế tương tự. 4) Mô hình trả lời câu...

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 02 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh

Kính chào các Thầy, Cô, Anh, Chị , Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “ Mô hình và phương pháp lập luận để trả lời các câu hỏi "TẠI SAO" dựa trên cách tiếp cận phân tích diễn ngôn tiếng Việt. ”. Người hướng dẫn: - PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đăng - PGS.TS. Phạm Hữu Đức Nội dung báo cáo học thuật lần 2: 1) Giới thiệu bài toán hỏi-đáp với câu hỏi "TẠI SAO" 2) Phương pháp xác định quan hệ nhân quả theo cấu trúc diễn ngôn 3) Phương pháp lập luận tương tự 4) Mô hình lập luận để...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo NCS