Skip to content Skip to navigation

Thông báo NCS

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 2 của NCS Phạm Thế Anh Phú

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02" cho NCS Phạm Thế Anh Phú để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “ Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng ”. Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Phúc Nội dung báo cáo học thuật lần 2: - Các hạn chế của các tác giả trước (tóm tắt P1) - Các đề xuất của tác giả. - So sánh sự khác biệt về lý thuyết và thực nghiệm của tác giả với các công trình của tác giả khác. - Bình luận. Thời gian: 8h30, thứ 5 ngày 05/11/2020 Địa điểm...

Thông báo buổi báo cáo seminar lần 2 của NCS Đặng Kiên Cường

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Khoa Khoa học Máy tính, sẽ tổ chức Buổi báo cáo seminar lần 2 cho NCS Đặng Kiên Cường. Tên luận án: “Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong các bài toán đánh giá và dự báo” (Hệ Thống Hỗ Trợ Học Tập Thích Nghi dựa trên Ontology của Mô Hình Người Học) . Người hướng dẫn: TS. Trần Tích Phước, TS. Dương Tôn Đảm Nội dung báo cáo: - Lý do, Mục tiêu của luận án - Tổng quan nghiên cứu - Phương pháp, dữ liệu, phạm vi nghiên cứu - Kết quả, Kết luận Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 29/10/2020 Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Kính mời Quý Thầy, Cô sắp xếp...

Thông báo buổi báo cáo seminar của NCS Đặng Kiên Cường

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS, Khoa Khoa học Máy tính, sẽ tổ chức Buổi báo cáo seminar cho NCS Đặng Kiên Cường. Tên luận án: “Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong các bài toán đánh giá và dự báo” . Người hướng dẫn: TS. Trần Tích Phước, TS. Dương Tôn Đảm Nội dung báo cáo: • Mục tiêu của luận án • Tổng quan tình hình nghiên cứu • Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu • Kết quả luận án • Kết luận và hướng phát triển Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 01/10/2020 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS sắp xếp tham dự. Trân trọng.

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 1 của NCS Phạm Thế Anh Phú

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01" cho NCS Phạm Thế Anh Phú để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “ Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng ”. Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Phúc Nội dung báo cáo học thuật lần 1: Tổng quan về " Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất " Thời gian: 9h30, thứ 6 ngày 02/10/2020 Địa điểm: Phòng E10.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS sắp xếp tham dự. Trân...

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Tấn Cầm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tấn Cầm - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01). - Tên đề tài luận án: Phát hiện nguy cơ thất thoát thông tin trên điện thoại di động Android . - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 18 tháng 9 năm 2020. - Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. Các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm có thể theo...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Tấn Cầm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tấn Cầm - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01). - Tên đề tài luận án: Phát hiện nguy cơ thất thoát thông tin trên điện thoại di động Android . - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 17 tháng 9 năm 2020. - Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: TS. Phạm Văn Hậu - Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phản biện độc lập 1: PGS. TS Trần Minh Triết...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Hồng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Mô hình biểu diễn trực quan dữ liệu không gian – thời gian đa biến. - Thời gian: 14 giờ 00, ngày 10 tháng 9 năm 2020. - Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Trần Vĩnh Phước - Phản biện độc lập 1: PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng - Phản biện độc lập 2: TS. Tân Hạnh -...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đỗ Thị Thanh Tuyền

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Thanh Tuyền - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Mô hình tìm kiếm văn bản tiếng Việt dựa trên ngữ nghĩa . - Thời gian: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 8 năm 2020. - Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng - Người hướng dẫn 2: PGS. TS Vũ Đức Lung - Phản biện độc lập 1: PGS. TS Đỗ Thanh Nghị - Phản...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trần Sơn Hải

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Trần Sơn Hải - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Xây dựng, phát triển mô hình phân lớp tổ hợp đa đặc trưng trong nhận dạng ảnh . - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 09 tháng 7 năm 2020. - Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Lê Hoàng Thái - Người hướng dẫn 2: GS. TS Nguyễn Thanh Thuỷ - Phản biện độc lập 1: TS. Đặng...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Văn Thị Thiên Trang

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn với đề tài: “ Khai thác mẫu tuần tự phổ biến dựa trên ràng buộc ” Của nghiên cứu sinh: Văn Thị Thiên Trang Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 1 4 tháng 5 năm 2020 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM , Khu phố...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo NCS