Skip to content Skip to navigation

Thông báo NCS

Thông báo về buổi báo cáo học thuật lần 2 của NCS Nguyễn Tấn Cầm

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin sẽ tổ chức Buổi báo cáo học thuật lần 02 để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Người báo cáo : NCS. Nguyễn Tấn Cầm Thời gian: 09h30 ngày 23/08/2018 Địa điểm : Nhà C, phòng C116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Tên luận án "Đánh Giá Nguy Cơ Thất Thoát Thông Tin Nhạy Cảm Trên Thiết Bị Android " Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn; TS. Phạm Văn Hậu Nội dung báo cáo: 1. Giới thiệu bài toán 2. Hướng tiếp cận hiện tại và thách thức 3. Mục tiêu và hướng tiếp cận của luận án 4. Các công bố...

Thông báo seminar học thuật của GS đến từ ĐH Québec, Canada

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật giữa Bộ môn Mạng máy tính, Khoa MMT&TT Trường ĐHCNTT và GS. Lê Bảo Long từ ĐH Québec, Canada với thông tin như sau: Thời gian: 13g30 - 15g30 ngày 04/07/2018. Địa điểm: dự kiến phòng E1.1 , Trường ĐHCNTT, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Q.Thủ Đức. Topics: "Potential Applications and Challenges of 5G Networked Internet of Everything" Tóm tắt nội dung và short bio của GS. Long xin vui lòng xem trong file đính kèm. Phòng ĐTSĐH&KHCN thân mời các Anh/Chị HVCH...

Thông báo về chương trình thực tập và postdoc tại Nhật

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên cao học và Nghiên cứu sinh quan tâm về chương trình thực tập và postdoc tại Nhật (intership 6 tháng thực tập ở Nhật) với đề tài nghiên cứu liên quan tới Machine Learning, Computer Vision, Data Science. Ngoài ra, còn một suất postdoc tai đại học Osaka, về Media Clone, có thể làm ngắn hạn 6 tháng hoặc dài hạn 3 năm. Anh/Chị học viên nào quan tâm, vui lòng liên lạc với TS. Đào Minh Sơn ( sondm@uit.edu.vn ) để biết thêm chi tiết. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp ngày 09/06/2018 (tt)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên về kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đơt 1 năm 2018 ngày 09 tháng 06 năm 2018 (chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm). Phòng CTSV đã thông báo sơ đồ cũng như thứ tự trao bằng tại web CTSV http://ctsv.uit.edu.vn/ba i-viet/le-tot-nghiep-dot-1-nam -2018-thu-tu-trao-bang-so-do- cho-ngoi-va-cac-luu-y-doi-voi- tan-thac + Lưu ý: Sau khi kết thúc buổi lễ, học viên nhận bằng tại: Phòng A106, Phòng ĐTSĐH&KHCN,Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức. Trình CMND/ Thẻ học viên/ Biên nhận đã...

Thông báo Seminar học thuật của các GS từ SUTD

Phòng ĐTSĐH&KHCN xin kính chuyển đến quý Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật giữa Khoa KHMT và các GS đến từ trường SUTD (Singapore University of Technology and Design). Thời gian seminar: 9:30 - 10:30, 04/06/2018 (Jun 04, 2018), Phòng E1.1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin Nội dung seminar học tập bao gồm 2 chủ đề: Sharing Economy và Game Theorretic Methods, trình bày bởi GS. Costas ( ttps://scholar.google.gr/ citations?user=_vDxlTUAAAAJ& hl=en ) Computer Vision và Deep Learning, trình bày bởi Prof. Ngai-...

Thông báo kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đăng ký xét tốt nghiệp về thời gian và kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1/ 2018 của Phòng Công tác sinh viên tại link sau: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thoi-gian-chuc-le-tot-nghiep-... Đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện theo quy định để góp phần thành công cho buổi lễ. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thành Trung

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - NCS: Nguyễn Thành Trung, Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 - Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả tính toán tìm tập phổ biến theo hướng tiếp cận tập đóng . - Thời gian: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2018. - Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Phi Khứ - Người hướng dẫn 2: PGS. TS Nguyễn Đình Thuân - Phản biện độc lập 1: PGS. TS...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Trần Trung

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn với đề tài: “Hiện thực năng lực biểu đạt nội dung thông tin bằng tiếng Việt cho máy tính” Của nghiên cứu sinh: Trần Trung Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 31 tháng 5 năm 2018 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM Khu phố 6, Phường Linh...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thành Trung

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - NCS: Nguyễn Thành Trung, Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 - Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả tính toán tìm tập phổ biến theo hướng tiếp cận tập đóng . - Thời gian: 14 giờ 00, ngày 15 tháng 6 năm 2018. - Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Phi Khứ - Người hướng dẫn 2: PGS. TS Nguyễn Đình Thuân - Phản biện độc lập 1: PGS. TS Nguyễn Thái Nghe - Phản biện độc...

Thông báo về buổi báo cáo học thuật lần 1 của NCS Nguyễn Tấn Cầm

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin trân trọng thông báo về việc tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01" của NCS. Nguyễn Tấn Cầm để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án " Đánh giá nguy cơ thất thoát thông tin nhạy cảm trên thiết bị Android ": Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Hậu Nội dung báo cáo lần 01: Nội dung báo cáo: (1) Giới thiệu bài toán. (2) Hướng tiếp cận hiện tại và thách thức. (3) Mục tiêu và hướng tiếp cận của luận án. (...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo NCS