Skip to content Skip to navigation

Thông báo NCS

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn theo hình thức trực tuyến của NCS Bùi Danh Hường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn theo hình thức trực tuyến với đề tài: “Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng” Của nghiên cứu sinh: Bùi Danh Hường Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2021 Địa điểm: Họp trực tuyến...

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 03 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh

Kính chào các Thầy, Cô, Anh, Chị Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 03 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “ Mô hình và phương pháp lập luận để trả lời các câu hỏi "TẠI SAO" dựa trên cách tiếp cận phân tích diễn ngôn tiếng Việt. ”. Người hướng dẫn: - PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đăng - PGS.TS. Phạm Hữu Đức Nội dung báo cáo học thuật lần 3: 1) Phát biểu bài toán. 2) Phương pháp xác định khối văn bản chỉ lý do theo cấu trúc diễn ngôn. 3) Phương pháp xác định lập luận theo cơ chế tương tự. 4) Mô hình trả lời câu...

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 02 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh

Kính chào các Thầy, Cô, Anh, Chị , Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “ Mô hình và phương pháp lập luận để trả lời các câu hỏi "TẠI SAO" dựa trên cách tiếp cận phân tích diễn ngôn tiếng Việt. ”. Người hướng dẫn: - PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đăng - PGS.TS. Phạm Hữu Đức Nội dung báo cáo học thuật lần 2: 1) Giới thiệu bài toán hỏi-đáp với câu hỏi "TẠI SAO" 2) Phương pháp xác định quan hệ nhân quả theo cấu trúc diễn ngôn 3) Phương pháp lập luận tương tự 4) Mô hình lập luận để...

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Bùi Danh Hường

Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên Hội đồng đánh giá LATS cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Bùi Danh Hường sẽ không tổ chức. Khi nào có lịch bảo vệ mới Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ thông báo đến: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm được biết. Trân trọng. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Bùi Danh Hường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn với đề tài: “Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng” Của nghiên cứu sinh: Bùi Danh Hường Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm 2021 Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông...

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Bùi Danh Hường

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Bùi Danh Hường. Tên luận án: “Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng”. Người hướng dẫn: - PGS.TS. Võ Đình Bảy - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Nội dung báo cáo học thuật lần 2: Các đóng góp chính của luận án 1. Giới thiệu tóm tắt bài toán nghiên cứu và các thách thức tồn tại 2. Phương pháp mới khai thác mẫu phổ biến có trọng số 3. Phương pháp mới khai thác mẫu phổ biến đóng có trọng số 4. Khai thác top-rank-k mẫu phổ biến có trọng số 5. Kết quả thực...

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Bùi Danh Hường

Kính chào Quý Thầy, Cô Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Bùi Danh Hường. Tên luận án: “Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng”. Người hướng dẫn: - PGS.TS. Võ Đình Bảy - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Nội dung báo cáo học thuật lần 1: TỔNG QUAN LUẬN ÁN 1. Giới thiệu bài toán nghiên cứu 2. Khảo sát các nghiên cứu liên quan 3. Động cơ, mục tiêu nghiên cứu 4. Phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu 5. Kết quả nghiên cứu, đóng góp của luận án 6. Các công trình khoa học đã công bố 7. Kết luận Thời gian: 14h00 chiều...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Phạm Thế Anh Phú

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM với đề tài: “ Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng ” Của nghiên cứu sinh: Phạm Thế Anh Phú Ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 25 tháng 02 năm 2021 Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Văn Thị Thiên Trang

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Văn Thị Thiên Trang - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Khai thác mẫu tuần tự phổ biến dựa trên ràng buộc . - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 02 năm 2021. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn: GS. TS Lê Hoài Bắc - Phản biện độc lập 1: PGS. TS Lê Anh Cường - Phản biện độc lập 2: PGS. TS Trần Đăng Hưng - Thông tin luận...

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Duy Khánh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Khánh - Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Phương pháp phát hiện đối tượng khó trong ảnh . - Thời gian: 14 giờ 00, ngày 24 tháng 02 năm 2021. - Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Dương Anh Đức - Người hướng dẫn 2: PGS. TS Lê Đình Duy - Phản biện độc lập 1: PGS. TS Nguyễn Thanh Bình - Phản biện độc...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo NCS