Skip to content Skip to navigation

Thông báo NCS

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Thị Hồng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM với đề tài: “ Mô hình biểu diễn trực quan dữ liệu không gian thời gian đa biến ” Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 19 tháng 9 năm 2019 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đoàn Huấn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với: - Nghiên cứu sinh: Đoàn Huấn, Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01). - Tên đề tài luận án: Phát triển một số phương pháp nhận diện và phân tích rủi ro theo hướng tiếp cận gom cụm mờ . - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 02 tháng 10 năm 2019. - Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. - Người hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Đình Thuân - Người hướng dẫn 2: PGS. TS Hồ Bảo Quốc - Phản biện độc lập 1:...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Thị Hồng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM với đề tài: “ Mô hình biểu diễn trực quan dữ liệu không gian thời gian đa biến ” Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 19 tháng 9 năm 2019 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM Khu phố 6,...

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 2 của NCS Văn Thị Thiên Trang

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS, Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02" của NCS Văn Thị Thiên Trang để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “Khai thác mẫu tuần tự phổ biến dựa trên ràng buộc”. Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Hoài Bắc Nội dung báo cáo học thuật lần 2: CÁC ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 1. Giới thiệu: Lĩnh vực nghiên cứu, bài toán nghiên cứu 2. Khai thác mẫu tuần tự dựa trên ràng buộc itemset 3 . Ứng dụng tập mẫu thỏa ràng buộc trong khai thác luật có ràng buộc 4. Khai thác mẫu truy cập Web dựa trên ràng buộc chuỗi...

Thông báo seminar học thuật của TS. Hoàng Trọng Nghĩa, Giảng viên khoa Hệ thống Thông tin, hiện đang nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm MIT-IBM Waston AI Lab, Hoa Kỳ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật của TS. Hoàng Trọng Nghĩa, Giảng viên khoa Hệ thống Thông tin, hiện đang nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm MIT-IBM Waston AI Lab, Hoa Kỳ như sau: Thời gian: 10 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2019 Địa điểm: Phòng E9.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Nội dung: Một số hướng nghiên cứu của Phòng thí nghiệm MIT-IBM Waston AI Lab, MIT , Hoa Kỳ và kết nối với đại học Hoa Kỳ. Phòng ĐTSĐH&KHCN thân mời các Anh/Chị HVCH và NCS quan tâm, sắp xếp thời gian đến tham dự...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Duy Khánh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM với đề tài: “ Một số cách tiếp cận dựa trên xử lý ảnh và Video cho bài toán quản lý giao thông ” Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Khánh Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 16 tháng 9 năm 2019 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Đặng Kiên Cường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM với đề tài: “Hệ thống Hỗ trợ Học tập Thích nghi dựa trên Ontology của Mô hình Người học” Của nghiên cứu sinh: Đặng Kiên Cường Ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM t rân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 03 tháng 9 năm 2019 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM Khu...

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Tấn Cầm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM với đề tài: “Đánh giá nguy cơ thất thoát thông tin nhạy cảm trên thiết bị Android” Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Tấn Cầm Ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01) Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 27 tháng 8 năm 2019 Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM Khu phố 6...

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Văn Thị Thiên Trang

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS, Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01" của NCS Văn Thị Thiên Trang để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “Khai thác mẫu tuần tự phổ biến dựa trên ràng buộc”. Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Hoài Bắc Nội dung báo cáo học thuật lần 1: TỔNG QUAN LUẬN ÁN 1. Giới thiệu: Lĩnh vực nghiên cứu, bài toán nghiên cứu 2. Khảo sát các nghiên cứu đã có 3. Động cơ, mục tiêu nghiên cứu 4. Phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu 5. Kết quả nghiên cứu, đóng góp của luận án 6. Các công trình khoa học đã công...

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Nguyễn Duy Khánh

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS, Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02" của NCS. Nguyễn Duy Khánh để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Tên luận án: “Một số cách tiếp cận dựa trên dựa trên xử lý ảnh và video cho bài toán quản lý giao thông” Người hướng dẩn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy Nội dung báo cáo học thuật lần 02: 1. Mục tiêu của luận án 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 3. Các phương pháp đề xuất 3.1. Các phương pháp cải tiến bộ phát hiện đối tượng dựa trên đặc trưng tự thiết kế. 3.2. Các phương pháp cải tiến bộ phát...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo NCS