Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu nâng cao - CH (18-CNTT) ngày 29/06/2024

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 18-CNTT nghỉ môn Phân tích dữ liệu nâng cao do Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp phụ trách vào tối thứ 7 ngày 29-06-2024.

Trân trọng./.