Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Thuật toán và lý thuyết máy học - CH (18-KHMT) ngày 01/07/2024

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 18-KHMT nghỉ môn Thuật toán và lý thuyết máy học do Giảng viên: Lương Ngọc Hoàng phụ trách vào tối thứ 2 ngày 01-07-2024.

Trân trọng./.