Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOSHIBA 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOSHIBA 2022

Chương trình học bổng Toshiba năm 2022 sẽ cấp 5 suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và 5 suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG-HCM.

Tiêu chí lựa chọn:
1. Là sinh viên năm cuối của chương trình cử nhân/kỹ sư thỏa các điều kiện sau:
- Sẽ tốt nghiệp trong năm học 2021 -2022;
- Sẽ nhập học chương trình Thạc sĩ đầu năm học 2022-2023;
- Cung cấp giấy xác nhận cho 02 điều kiện trên.
2. Là học viên đang theo học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ của ĐHQG-HCM.
3. Có hoàn cánh khó khăn về kinh tế (có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú).
4. Có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc.
5. Giới hạn tuổi là 27 tuổi đối với học viên đầu vào của chương trình Thạc sĩ và 30 tuổi đối với học viên đầu vào của chương trình Tiến sĩ. (Ưu tiên cho học viên trẻ tuổi).
6. Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thỏa các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
- Có bằng tốt nghiệp đại học tại các chương trình đào tạo trong nước mà ngôn ngữ dùng trong toàn bộ chương trình đào tạo là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (không qua phiên dịch);
- Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đạt từ các mức điểm sau trở lên: TOEFL iBT 60, TOEIC 600, IELTS 5.5, VNU-EPT 9 (251-275), JLPT N3,...

Lưu ý:
Ứng viên có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng CTSV A101, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức. Thời hạn: 13:30 ngày 10/8/2022

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: