Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật lịch học môn Xây dựng hệ thống phần mềm di động, Công nghệ internet of things nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo  cập nhật lịch học môn Xây dựng hệ thống phần mềm di động,  Công nghệ internet of things nâng cao như sau:

-  môn Xây dựng hệ thống phần mềm di động do Thầy Nguyễn Thanh Bình phụ trách bắt đầu tối thứ 6, 15/7/2022.

-  môn Công nghệ internet of things nâng cao do Thầy Đoàn Duy phụ trách  bắt đầu tối thứ 7, 30/7/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN