Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi dự kiến môn Anh văn, môn Phân tích dữ liệu lớn và điên toán đám mây

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên lịch thi như sau:

1. Môn Anh Văn (thi viết) : chiều chủ nhật ngày 17/7/2022 (16g30 - 18g00). 

2. Môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây :  tối chủ nhật ngày 17/7/2022 (18g30 - 19g30)

Lưu ý: Anh/Chị vui lòng xem danh sách thi và phản hồi nếu có về email cuongvtk@uit.edu.vn. Anh/Chị thi môn Anh văn nếu đã đạt chứng chỉ tiếng Anh thì cũng phản hồi về email cuongvtk@uit.edu.vn để rút tên, đề nghị các Anh/chị tham gia học môn Anh Văn dự thi đầy đủ theo danh sách đã đăng ký.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN