Skip to content Skip to navigation

V/V Thông báo điểm thi môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên điểm thi môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách.

Anh/chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN