Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký tham dự hội thảo “Kỹ năng khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus”

Nhằm hỗ trợ Quý Thầy/Cô và học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập; Thư viện Trung tâm phối hợp với ĐHQG-HCM và Nhà xuất bản Elsevier tổ chức hội thảo “Kỹ năng khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus”.

* Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: 09g00, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu)

- Hình thức hội thảo: hội thảo trực tuyến kết hợp với trực trực tiếp

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (có phiên dịch tóm tắt)

- Đường dẫn đăng ký tham dự hội thảo: https://bit.ly/3FZddCG

(Thông tin chi tiết vui lòng xem tại văn bản đính kèm)

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Hành chính Tổng hợp - Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM; Điện thoại di động: 0905 639 744 (bà Trịnh Nguyễn Thanh Thùy); Email: tntthuy@vnuhcm.edu.vn.

Rất mong Quý Thầy/Cô sắp xếp thời gian tham dự Hội thảo trên!

Trân trọng!