Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mở môn của ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo mở bổ sung thêm hai môn cho ngành KHMT, Anh/Chị vui lòng xem file đính kèm.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 15/6/2022

Trân trọng

Kim Cương