Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị học viên đã có điểm thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN