Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên sáng thứ bảy ngày 11/6/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị học viên nghỉ môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên sáng thứ bảy ngày 11/6/2022 do Cô Nguyễn Lưu Thùy Ngân phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN