Skip to content Skip to navigation

V/v tuyên dương sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có bào báo khoa học

Lễ trao sẽ diễn ra vào chiều thứ 4 tuần này, kính nhờ chị thông tin đến các bạn sinh viên và học viên:

- Thời gian: 13:00, ngày 20/01/2021 (thứ tư)

- Địa điểm: Hội trường E

- Trang phục: lịch sự

 

 Sơ đồ chỗ ngồi, các bạn đến ngồi đúng vị trí để BTC dễ ổn định, điểm danh

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R5lLW4k-D3uXZ2Fi9MLPROQgpA_juoFCz0bFk68rs5A/edit#gid=0