Skip to content Skip to navigation

V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4/2021 và Quốc tế Lao động 01/05/2021

Theo công văn số 26/ĐHCNTT-TCHC ngày 15 tháng 04 năm 2021 của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc nghỉ Lễ của cán bộ, viên chức Trường ĐH CNTT: Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến Giảng viên và học viên cao học được nghỉ Lễ như sau:

1. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày vào ngày Thứ tư (21/4/2021 - ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Ngày chiến thắng và Ngày Quốc tế Lao động : nghỉ 04 ngày từ ngày 30/4/2021 (Thứ sáu) đến hết 03/05/2021 (Thứ hai). Trong đó, ngày 02/5/2021 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 03/5/2021 là ngày nghỉ bù.

Trân trọng.

 

File đính kèm: